Děkujeme,
že jste se stali naším partnerem

Jsme rádi, že spolu s námi chcete nabízet zdravé a kvalitní podlahy. Co nejdříve Vás uvedeme na mapu partnerů, u kterých je možné podlahu koupit a vyhrát 100 000 Kč. Zatím se můžete podívat na další benefity, které Vás čekají.

Výhody pro Vás

V případě, že vylosujeme výherce, který koupil podlahu u Vás, získáte stejně lákavou odměnu jako on*:

Získáte odměnu ve výši:

100 000 Kč

* přesné podmínky viz text níže

Zkrátka ale nepřijdete, ani když váš zákazník nevyhraje.
Navíc Vás totiž jednou ročně odměníme*:

2 % z obratu všech registrovaných soutěžících dáme každému partnerovi, přes kterého si lidé nakoupili podlahu.
3 % z celkové fakturace pro partnera s nejvíce registrovanými soutěžícími, kteří přes něj koupí podlahu.
3 % z celkové fakturace pro partnera, přes kterého nakoupí soutěžící za nejvíce peněz.
5 % z celkové fakturace vrátíme partnerovi, který má nejvíce registrovaných soutěžících, a přes kterého nakoupí soutěžící za nejvíce peněz.
* přesné podmínky viz text níže

Soutěž o 100 000 Kč

Partner

Autorizovaný partner

Losování 3x 100 000 Kč / rok

Ano

Ano

Bonusy

Obratový z registrací soutěžících

2 %

2 %

Nejvíce registrovaných soutěžících

3 %

3 %

Největší objem peněz z registrací

3 %

3 %

Nejvíce soutěžících a největší objem peněz

5 %

5 %

Přiveď nového odběratele a dostaneš bonus 2 % i z jeho registrovaných odběrů po dobu jednoho roku.

Prezentace soutěže – „Partner“

Informace o soutěži: nálepka na dveře + prospekty + vzorkovnice + nálepy na stojanech podlah

1 %

X

Prezentace soutěže – „Autorizovaný partner“

Jako „Partner“ + roll up nebo srovnatelný plakát

X

2 %

Soutěžní sortiment zobrazený na webu vč. emisí grafů **

X

1 %

Veletrh For Arch Praha / IBF Brno

X

uvedený jako partner

Billboard

X

zdarma *

Školení

X

zdarma

* 14x billboard – pro nejúspěšnější firmu v daném kraji po dobu dvou měsíců.

** přesné specifikace požadavků a parametry na samostatném dokumentu

Chceš ještě více ušetřit, sdružuj objednávky. S větším množstvím je nižší cena a zboží přebíráš současně v jeden den. Platí pro dodání v jednom závozu na jedno místo.

Jak na to

 1. Pomozte svým zákazníkům vybrat novou vinylovou podlahu. Důvodů, proč si zvolit vinylovou podlahu, je hned několik.
   
 2. Nakupte ji u Dobrých podlah.
   
 3. Na faktuře najdete speciální soutěžní kód pro Vašeho zákazníka. Pokud se s ním zaregistruje na soutěžní stránce, automaticky ho zařadíme do tří nejbližších slosování o 100 000 Kč. (pravidla zákaznické soutěže naleznete zde. Vy se do soutěže přímo přihlásit nemůžete, ale můžete zákazníkovi pomoci s registrací)
   
 4. V případě, že zákazník vyhraje v soutěži, Vy získáte stejnou odměnu jako on (v případě včasného zaplacení faktury) - po slosování Vám vyplatíme částku 100 000 Kč. O výhře Vašeho zákazníka Vás budeme co nejdříve informovat e-mailem nebo telefonicky.
   
 5. I když Váš zákazník v hlavní soutěži nevyhraje, Vy odměnu získáte - každý partner od nás totiž jednou ročně dostane zpět 2 % z obratu všech zákazníků registrovaných do zákaznické soutěže, kteří přes něj námi prodanou podlahu nakoupili (dále jen "celkový obrat").
   
 6. Jednou za rok můžete získat i speciální bonus. Pokud budete mít nejvíc do zákaznické soutěže registrovaných zákazníků ze všech našich partnerů, dáme Vám k odměně dle předchozího odstavce navíc odměnu 3 % z celkového obratu všech zákazníků registrovaných do zákaznické soutěže, kteří přes Vás námi prodanou podlahu nakoupili. Celkem tak bude Vaše odměna činit 5 %. Stejnou odměnu celkem 5 % z celkového obratu získáte i tehdy, když si u Vás zákazníci nakoupí za nejvíc peněz ze všech registrovaných partnerů.
   
 7. Pokud nastane situace, kdy jeden partner bude mít nejvíce do zákaznické soutěže registrovaných zákazníků a zároveň od něj zákazníci nakoupí za nejvíc peněz, dostane jednu odměnu ve výši celkem 7 % (2 + 5 %) z celkového obratu.
   
 8. Obratem se rozumí vždy pouze námi fakturovaná částka partnerovi bez DPH za nakoupené zboží splňující podmínky zákaznické soutěže, s nímž se zákazníci následně do zákaznické soutěže v příslušném posuzovaném kalendářním roce skutečně zaregistrovali. Obrat se počítá vždy za každý kalendářní rok samostatně.
   
 9. Odměny se vyhodnocují a vyplácejí vždy jednou ročně zpětně, a to v únoru za uplynulý kalendářní rok (všechny faktury musí být zaplaceny do doby splatnosti). Oznámíme Vám, na jakou odměnu Vám vznikl nárok a následně Vám ji zaplatíme na základě daňového dokladu, který Vám za tímto účelem vystavíme.
   
 10. Podmínkou pro vznik nároku na jakoukoli odměnu je osobní převzetí "poukazu" reprezentujícího odměnu v showroomu Dobrých podlah na Škrobárenské 10 v Brně. Před převzetím poukazu vyjádříte Vy, resp. Váš zástupce, který se převzetí účastní, svým podpisem těchto pravidel ve vytištěné formě souhlas s užitím projevů osobní povahy ve smyslu následujícího odstavce.
   
 11. Partner a zástupce partnera, který se převzetí "poukazu" účastní, tímto souhlasí se zveřejněním jména partnera na webových stránkách http://www.podlahy-brased.cz/ a http://www.dobrepodlahy.cz, na sociálních sítích a na ostatních komunikačních marketingových kanálech využívaných BRASED EUROTEXTIL CZ, spol. s r.o., se sídlem Škrobárenská 10, 617 00 Brno, IČO: 25327062. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

  Partner a zástupce partnera, který se převzetí "poukazu" účastní, tímto dále souhlasí s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených společností BRASED EUROTEXTIL CZ, spol. s r.o. v souvislosti předáváním poukazu (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Partner a zástupce partnera udělují organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, množstevního, časového a územního omezení.
   
 12. Vyhrazujeme si právo kdykoli Vaši registraci ukončit, čímž Váš nárok na výše uvedené odměny zaniká. K takovému kroku přistoupíme zejména v případě Vašeho jednání v rozporu s výše uvedenými podmínkami či jednání nečestného nebo nás poškozujícího nebo včasného nezaplacení faktur (po splatnosti). Již vyplacených odměn se zrušení registrace netýká.